Tankut Turnaoğlu

Genel Müdür | P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya