Prof. Dr. Güler Aras

Kurucu Direktör | YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim & Sürdürülebilirlik Merkezi