Dr. Erdem Aksakal

Pazarlama Direktörü, Güney Ortadoğu Bölgesi | SAP