Deniz Alkaç

Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi | Metro Türkiye